Veelgestelde verzekeringsvragen omtrent coronavirus

We ontvangen steeds meer vragen over het coronavirus. De belangrijkste en meest gestelde vragen hebben wij voor je op een rijtje gezet:

Aansprakelijkheid

Ik ben een arts/verpleegkundige zonder geldige of met een verlopen BIG-registratie en ga nu werken in een zorginstelling. Ben ik wel verzekerd tegen medische aansprakelijkheid?

Voor alle medewerkers die zonder een BIG-inschrijving werkzaamheden verrichten en voldoen aan de ‘Voorwaarden voor inzet coassistenten en artsen/geneeskundig specialisten niet praktiserend in tijden van nood’ die KNMG op 16 maart 2020 heeft gepubliceerd, is dekking onder de lopende aansprakelijkheidsverzekering van de zorginstelling.

Kan iemand aansprakelijk worden gehouden voor het overdragen van het virus?
In beginsel niet. Daarvoor moet je namelijk kunnen aantonen dat diegene een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem/haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig, zo niet onmogelijk, blijken te zijn.

Mijn werkgever verplichtte mij om naar een risicogebied af te reizen. Dat heb ik gedaan, maar daardoor heb ik het coronavirus opgelopen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?
Dat is misschien mogelijk; er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat je ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?
Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen als er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval. De overheid komt ondernemers tegemoet.

Auto/Motorrijtuigen

Wat doe ik met voertuigen die lange(re) tijd stil zullen staan? Kunnen deze kentekens worden geschorst bij de RDW zodat ook de dekking kan worden opgeschort?
Als je verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kan digitaal via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Je kunt ook je verzekering opschorten, let wel; je bent dan niet meer verzekerd. Belangrijk om te weten is dat óók het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat je daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig. Aan het schorsen van een kenteken zijn kosten verbonden. Voor wagenparkbeheerders kijken de RDW en het ministerie van I&M naar de mogelijkheid om een nultarief te hanteren (vanaf het 5e voertuig).

Hoe zit het met de verzekering van auto’s en andere voertuigen die restaurants en winkels nu gebruiken om maaltijden/ingrediënten te bezorgen?
Als het bedrijf hiervoor al bedrijfsauto’s (met verzekering) gebruikt en deze intensiever gaat gebruiken, zal het in de regel onder de dekking blijven vallen. Let wel, er kunnen uitzonderingen of limiteringen zijn. Neem dus bij uitbreiding van het gebruik of bij inzet van nieuwe bestuurders vooraf contact op met je verzekeringsadviseur of verzekeraar.

Bij gebruik van een privévoertuig is er in de regel géén dekking. Vrijwel alle polisvoorwaarden van auto- en scooterverzekeringen sluiten zakelijk of bedrijfsmatig gebruik uit. Als je deze voertuigen toch in wilt zetten, neem dan vooraf contact op met je verzekeringsadviseur of verzekeraar.

 

Evenementen

Ik heb een evenement georganiseerd en ik moet het annuleren. Kan ik een beroep doen op mijn evenementenverzekering?

Dat hangt af van de polisvoorwaarden en de reden waarom het evenement geannuleerd wordt. Alle evenementen die zijn afgelast op last van de overheid, kunnen in overleg met partijen afgewikkeld worden. Het is in ieder geval verstandig om contact op te nemen met jouw verzekeringsadviseur of verzekeraar over de te nemen maatregelen. Als verzekeringnemer moet je proberen om schade zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken. Bekijk ook zelf welke alternatieven er mogelijk zijn om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Algemeen advies: contact opnemen met je verzekeraar. Samen kan dan een passende oplossing worden gevonden. Verzekeraars bieden maatwerk en betrachten coulance waar dat kan.

 

Medische keuring

Ik moet medisch gekeurd worden voor de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering, maar die keuring kan niet doorgaan. Hoe moet dat nu verder met mijn aanvraag?

De coronacrisis heeft inderdaad ook gevolgen voor het gezondheidsonderzoek dat je moet ondergaan bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering. Zo worden veel medische keuringen door een arts (voor verzekeringen boven de vragengrens) of naar aanleiding van wat je invulde in de gezondheidsverklaring) momenteel niet uitgevoerd, om fysiek contact te voorkomen. Ook vragen verzekeraars geen of minder aanvullende gezondheidsinformatie op bij behandelend artsen, om de zorgsector niet onnodig te belasten.

Reizen/Vakantie

Ik ben in het buitenland en wil graag terug naar Nederland, maar ik kan geen beroep doen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. Wat moet ik doen?

Nederlandse reizigers die door het coronavirus zijn gestrand en niet in staat zijn om zelf hun terugkeer te regelen, worden gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse andere partners uit de reiswereld. Gestrande reizigers kunnen zich melden via de website www.bijzonderebijstandbuitenland.nl.

Het ministerie zal zich inspannen om de terugreis te regelen en een onderkomen voor je te regelen, totdat jouw vlucht naar Nederland gaat. Afhankelijk van het continent waar je bent, geldt een eigen bijdrage van 300 of 900 euro.

Ik ben met mijn auto/caravan/camper op reis. Kan ik dan ook gebruikmaken van de Regeling Bijzondere Bijstand Buitenland?

Dat kan zeker. Alleen richt de regeling zich uitsluitend op het veilig naar huis brengen van personen, niet van vervoersmiddelen. Je moet jouw auto, caravan of camper achterlaten in het land waar je bent. Houd ook contact met je reisorganisatie, touroperator of vervoersmaatschappij over eventuele wijzigingen in jouw reis.

Kunnen Nederlanders die duurzaam in het buitenland verblijven onder bepaalde voorwaarden ook gebruikmaken van de regeling Bijzondere Bijstand Buitenland? Met name als het gaat om mensen uit de risicogroep?

De inzet van de rijksoverheid is gericht op Nederlandse reizigers, een kwetsbare groep onder de huidige omstandigheden. In veel landen worden bijvoorbeeld hotels gesloten, waardoor reizigers op straat kunnen komen te staan.

Voor Nederlanders – ook uit de risicogroep – die duurzaam in het buitenland verblijven, geldt dat zij in beginsel hun verblijf in het buitenland kunnen voortzetten met inachtneming van de maatregelen in het land waar zij verblijven. In veel landen is het advies – net als in Nederland – om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Wat doe ik met voertuigen die lange(re) tijd stil zullen staan?

Als je verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kun je digitaal regelen via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. Let op dat de verplichte WA-verzekering alleen kan worden stopgezet als het voertuig is geschorst. Het kan verstandig zijn om de cascodekking wel door te laten lopen. Neem bij twijfel contact op met je tussenpersoon of verzekeraar. Belangrijk is ook om te weten dat het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat je daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig.

Zijn er aandachtspunten waar ik me aan moet houden bij het stallen van mijn voertuigen?

Als je de voertuigen binnen stalt, controleer dan eerst de werking van de aanwezige blusmiddelen en ventilatie. Let erop dat er genoeg ruimte is tussen de voertuigen (brandgangen om brandoverslag te vermijden) en stal elektrische en CNG/LNG aangedreven voertuigen niet binnen. Overleg met je verzekeraar hoe je in deze specifieke omstandigheden het beste om kunt gaan met de contactsleutels. En informeer het lokale brandweerkorps, zodat zij weten wie bereikbaar is voor de hulpdiensten.

Als je de voertuigen buiten stalt, gelden min of meer dezelfde regels als voor een binnenstalling, maar omdat er dan sprake is van een hoger diefstalrisico (ook van onderdelen) kun je zelf nog meer doen. Informeer bijvoorbeeld de politie en je bewakingsorganisatie. Controleer vooraf of er camerasystemen zijn en check de hekken, sloten en verlichting. En houd tot slot zelf toezicht op het terrein. Loop diverse keren rond, zeker op terreinen die niet direct bij je bedrijf zijn gelegen.

Last but not least, houd bij stalling van de voertuigen op een buitenterrein om de vijf voertuigen de ruimte van ten minste één voertuig open. Hiermee beperk je het cumulatierisico bij brand. Laad om die reden ook nooit accu’s op als er geen toezicht is op het voertuig.

Wil je meer weten/lezen over goederenvervoer, op- en overslag, personenvervoer en corona, kijk dan op de websites van EVO (Eigen Vervoerders Organisatie), TLN (Transport en Logistiek Nederland) en/of KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer).

 

Verandering verzekerd risico

Veel verzekeraars kennen uitsluitingsclausules bij twee maanden leegstand of ‘niet gebruiken’ van een bedrijfspand. Met de genoemde datum van 1 juni wordt dit voor een aantal ondernemers realiteit. Gaan verzekeraars coulant om met deze clausule op het moment dat bedrijven volledig thuis werken?

Verzekeraars kijken naar de omstandigheden van het geval. Ze beoordelen de situatie en betrekken hierbij uiteraard de polisvoorwaarden. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de huidige coronasituatie. Specifieke voorwaarden voor de beheersing van de risico’s blijven wel gelden, zoals bijvoorbeeld de verplichting het alarmsysteem te activeren, preventiemaatregelen te treffen, etc.

 

Mocht je nog andere vragen hebben, schroom niet en neem contact met ons op via rob@welkombijhaa.nl of bel naar +31 6 525 680 03. Ook in deze tijd zijn we beschikbaar voor je.

Vraag geheel vrijblijvend een gesprek aan.