Milieuschadeverzekering

Milieuschade? Ik niet! Mijn onderneming is milieuvriendelijk.

Steeds meer ondernemers kennen het belang van milieubewust ondernemen. Dat levert namelijk vaak een hoger rendement op en het toont dat je als organisatie waarde hecht aan je maatschappelijke betrokkenheid. Milieubewuste organisaties brengen het milieu weinig tot geen schade toe. Die milieuschadeverzekering die heb je als milieubewuste organisatie niet nodig, toch?

Het optreden van plotselinge milieuschade

Bijna ieder bedrijf heeft wel ergens te maken met vervuilende stoffen. Die kunnen in het gebouw zitten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan asbestplaten. Maar deze kunnen ook ergens in het gebouw opgeslagen staan. Denk bijvoorbeeld aan olie. Als deze schadelijke stoffen door welke oorzaak dan ook in de grond terecht komen, ontstaat een verontreiniging van de grond. Die grond moet dan gesaneerd worden en dat kan aardig in de papieren lopen. Maar zelfs als je dat allemaal niet hebt kan een milieuschadeverzekering (MSV) voor jouw onderneming toch uitermate zinvol zijn. 

Praktijkvoorbeeld

Laat ik het verhaal even verduidelijken met een praktijkvoorbeeld: Onbekenden glippen in het holst van de nacht een loods binnen en stelen diesel uit een landbouwvoertuig. Hierbij lekt een behoorlijke hoeveelheid diesel op de klinkers. De diesel verdwijnt vervolgens tussen de klinkers door de grond in. Op last van de Gemeente moeten er grondmonsters genomen worden. Uiteindelijk wordt een stuk grond afgegraven en gesaneerd. De totale kosten voor het afgraven en saneren bedragen maar liefst €12.000,-. De MSV polis had in dit geval uitkomst geboden. Wanneer de eigenaar van de loods over een MSV polis had beschikt dan werd de schade volledig vergoed.

De milieuschadeverzekering (MSV)

De MSV dekt de saneringskosten van verontreinigde grond of oppervlaktewater door een plotselinge en gedekte gebeurtenis. Dit geldt zowel voor gebeurtenissen op je eigen perceel als bij derden. De meest bekende is misschien wel een brand in combinatie met asbest. Als die asbest op de grond terecht komt zal de grond gesaneerd moeten worden. 

Aansprakelijkheidsverzekering en MSV

Nog een voorbeeld uit de praktijk: stel dat jouw pand afbrandt en er daardoor asbest op het perceel van je buren terecht komt. Na een grondig onderzoek blijkt de brand te zijn aangestoken. Jij bent dan niet aansprakelijk en jouw aansprakelijkheidsverzekering keert in een dergelijke situatie niet uit. De MSV polis keert wel uit in zo’n situatie. Voor de MSV polis is het niet van belang of je aansprakelijk bent, er wordt alleen gekeken of de oorzaak (brand) gedekt is. Als deze gedekt is, dan keert de verzekeraar uit. 

Vragen?

Heb jij vragen over de milieuschadeverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. 

Rob 06-52568003
Wilma 06-30914654
Marcel  06-36595731

Vraag geheel vrijblijvend een gesprek aan.