Veranderingen in de pensioenwet 2023

De nieuwe pensioenwet

Op 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet in werking getreden in Nederland. Deze langverwachte veranderingen op gebied van pensioenen hebben de pensioenregelingen in Nederland aanzienlijk op hun kop gezet. De veranderingen in de pensioenwet hebben namelijk flinke gevolgen voor werkgevers en werknemers. Maar wat is er precies veranderd en welke gevolgen heeft dit voor jou als ondernemer? We vertellen je graag meer over het nieuwe pensioenstelsel. 

Waarom een nieuwe pensioenwet?

Hoe moeten pensioenverzekeraars en pensioenfondsen op lange termijn hun verplichtingen nakomen? Dát was het vertrekpunt van de nieuwe pensioenwet die in juli 2023 is ingegaan. Voorafgaand aan de nieuwe wet is er veel gesproken over de toekomst van de bestaande pensioenregelingen. 

De nieuwe pensioenwet heeft drie belangrijke doelen:

  • Een aanvullend pensioen dat sneller stijgt
  • Het geven van meer transparantie d.m.v. een persoonlijkere en duidelijkere opbouw van het pensioen
  • De arbeidsmarkt meer flexibel maken

 

Wat is de nieuwe pensioenwet?

De Wet toekomst pensioenen is ingegaan op 1 juli 2023. Op deze datum is een overgangsfase van enkele jaren gestart waarin afspraken moeten worden gemaakt over het aanpassen van de pensioenregelingen. Deze overgangsfase geeft jou als werkgever de mogelijkheid om keuzes te maken. De kern van deze nieuwe wet draait om het afstemmen van alles op korte termijn rendementen. Als de rendementen goed zijn, stijgen de pensioenuitkeringen mee en als de rendementen minder gunstig zijn, dan dalen de pensioenuitkeringen.

Wat verandert er voor werkgevers in de nieuwe pensioenwet?

Dit is voor jou als werkgever hét moment om keuzes te gaan maken. Ga je voor een eerbiedigende werking voor het bestaande personeel, of ga je nieuwe medewerkers in een nieuwe regeling onderbrengen? De nieuwe pensioenwet maakt het makkelijker voor medewerkers om te switchen van baan. In veel gevallen gaat jong personeel (een stuk) meer pensioen opbouwen dan nu het geval is. Dat brengt voor jou als werkgever nieuwe kosten met zich mee. Dit roept weer de vraag op: ga ik de markt op met een mooi bod voor het maandsalaris met minder pensioen, óf kies ik voor minder salaris en meer pensioen? 

Juist vanwege deze complexe wisselwerking is het voor werkgevers de hoogste tijd om te kijken naar het HR-beleid in het geheel. Wij begrijpen goed dat je ondertussen door de bomen het bos niet meer ziet. Ben je benieuwd wat er voor jou precies veranderd is en welke stappen jij de komende periode moet ondernemen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!

Alle pensioenregelingen die werkgevers aan hun werknemers bieden, moeten worden aangepast. Het is belangrijk dat werkgevers nieuwe afspraken maken met hun werknemers om nieuwe afspraken te maken in pensioenregelingen. Of je als werkgever nu kiest voor een lagere opbouw en een hoger salaris, of juist het tegenovergestelde: de nieuwe pensioenwet stelt jou verplicht om je werknemers in te lichten over wat er precies voor hen verandert. Dit geldt uiteraard voor zowel grote als kleine organisaties. 

Wat verandert er voor zzp’ers?

Ook voor zzp’ers zal er het een en ander veranderen. Over het algemeen is de nieuwe pensioenwet goed nieuws voor de zzp’er. De fiscale jaarruimte is namelijk flink vergroot. Dat betekent dat je meer fiscaal vriendelijk opzij kunt zetten voor je pensioen. Hiermee kun je een stuk meer belastingvoordeel krijgen. Ook mogen zzp’ers langer fiscaal vriendelijk inleggen. Dit was tot voorheen tot de AOW-leeftijd. Nu mag dit tot 5 jaar na de AOW-leeftijd. Dat is dus goed nieuws voor zzp’ers die niet van plan zijn om direct te stoppen zodra ze de AOW-leeftijd hebben bereikt. 

Van collectief naar individueel

De roep om flexibiliteit en individualiteit was luid en duidelijk. Veel werkenden willen namelijk niet langer gebonden zijn aan een collectieve pensioenregeling voor het hele leven. Werknemers verlangen steeds meer naar keuzemogelijkheden om hun eigen pad te volgen, bijvoorbeeld door te blijven leren, en het leven anders in te richten. Het nieuwe systeem introduceert individuele pensioenpotjes, waarbij de werknemer gemakkelijker de eigen toekomst kan vormgeven. Deze verschuiving heeft ook invloed op de pensioenleeftijd. Met het oog op de complexiteit van levensplanning, is het lastig om op jonge leeftijd een duidelijk beeld te hebben van het pensioen op latere leeftijd. Het nieuwe systeem biedt werknemers meer flexibiliteit en keuzevrijheid.

Toekomstperspectieven pensioenwet 2023

Na 2027-2028 zal het niet meer mogelijk zijn om pensioenregelingen op te bouwen volgens stijgende staffels. Op het moment bouwt zo’n 80% van de werknemers pensioen op bij een pensioenfonds. Dat gebeurt vaak in gegarandeerde pensioenen (middelloon). In de toekomst kan er geen sprake meer zijn van de huidige vorm van een middelloon. In plaats daarvan zal een vast percentage worden toegepast, wat gevolgen heeft voor de pensioenuitkeringen. 

De nieuwe pensioenwet van 2023 heeft aanzienlijke veranderingen teweeggebracht in de manier waarop pensioenregelingen worden beheerd en aangeboden. De balans tussen collectiviteit en individualiteit is verschoven, met als doel werknemers meer controle en keuze te geven over hun financiële toekomst. Dit markeert een nieuw tijdperk in de pensioenwereld, waarin flexibiliteit en maatwerk centraal staan. Laat je goed informeren, denk na over de toekomst m.b.t. de arbeidsmarkt en ga communiceren met je medewerkers! 

Kortom, de nieuwe pensioenwet heeft flinke gevolgen voor ondernemers. Het is belangrijk dat je als ondernemer de veranderingen begrijpt en om ervoor te zorgen dat de pensioenregelingen in lijn zijn met de nieuwe wet en de behoeften van jouw werknemers. Heb je vragen over welke gevolgen de nieuwe pensioenwet voor jouw organisatie heeft? Neem dan vooral contact op met jouw contactpersoon. We helpen je graag verder!

Vraag geheel vrijblijvend een gesprek aan.