Overstromingen Limburg

Zijn dit beelden uit Nederland?

Het is je ongetwijfeld niet ontgaan: Zuid-Limburg is getroffen door een ramp van on-Nederlandse omvang. Terwijl ik dit schrijf, zit ik TV te kijken en het gaat over evacuaties, inzet van het leger, een weggespoelde brug, ontruimde campings en het beschikbaar stellen van honderden veldbedden. Niet zo heel ver over de grens in Duitsland en België gaat het zelfs over grote aantallen doden. Onbeschrijfelijke beelden en geëmotioneerde bewoners en ondernemers vullen het beeld. Als klap op de vuurpijl sijpelen ook al de eerste berichten door dat het dievengilde ook al op pad is. De huizen van geëvacueerde bewoners staan leeg en als de kat van huis is….

Tegenover al die ellende zie je direct ook weer de veerkracht van de mensen. Bewoners pakken zich samen en proberen zoveel mogelijk de schade te beperken. Er ontstaat saamhorigheid en ook mensen “van buiten” bieden hulp aan bij het opruimen zodra het water weer gezakt is. 

Het water verplaatst zich nu met enorme hoeveelheden stroomafwaarts in de richting van Midden- en Noord – Limburg. Ook daar worden maatregelen getroffen om de veiligheid van mensen zoveel mogelijk te waarborgen en de schade zoveel mogelijk te beperken. De echte balans kunnen we pas opmaken als het waterpeil is gezakt en de straten en woningen weer droog zijn. Het mag wel duidelijk zijn dat het water een enorme schade heeft aangericht. En dan rest natuurlijk de vraag, wie gaat dat betalen?

(Afbeelding: Johannes Timmermans via De Limburger)

Dekt mijn polis de waterschade?

Daar is helaas geen antwoord op te geven. Dat hangt af van de dekking van je polis en met name van de uitsluiting in je polis. Ik kan hier niet per verzekeraar en per dekking aangeven of de schade wel of niet verzekerd is. Een algemene uitleg vind je op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Kan ik dit zelf nakijken?

Je kunt zelf kijken of jouw polis de schade (deels) dekt. Het snelst zoek je dat op via de verzekeringskaart van je verzekeraar. Je vindt de verzekeringskaart van je verzekeraar eenvoudig via Google. Via de zoekopdracht: verzekeringskaart + de naam van je verzekeraar. Op de verzekeringskaart staat een samenvatting van gedekte en niet- gedekte gebeurtenissen. Zo ontdek je waar je wel en waar je niet voor verzekerd bent. 

Je kunt ook zoeken in de polisvoorwaarden van je verzekeraar. Dan moet je wel precies weten welke polisvoorwaarden op jouw polis van toepassing zijn. Als je die gevonden hebt kun je een handig trucje toepassen. Bij veel verzekeraars staan de polisvoorwaarden in een (uitgebreid) PDF bestand. Dit is vaak zoeken naar een speld in een hooiberg. Tip van ons: maak gebruik van het zoekvenster in de polisvoorwaarden (toetscombinatie CTRL + F). Gebruik de zoekwoorden neerslag en overstroming. Hier lees je welke vormen van neerslagschade en waterschade de polis dekking biedt. Ook kun je hier lezen hoe jouw verzekeraar overstroming precies omschrijft. Overstromingen van de grote rivieren zijn namelijk in (vrijwel) alle polisvoorwaarden uitgesloten.

Wat kan ik het beste doen als ik schade heb door het water?

Voor nu kun je niet veel meer doen dan het bijhouden van de uren die je maakt om de schade (zoveel mogelijk) te voorkomen of te verminderen. Noteer deze uren voor jezelf en beschrijf in het kort de werkzaamheden. Maak goede foto’s of filmpjes van het water in je woning. Als het water gezakt is, neem je contact op met je tussenpersoon of verzekeraar om de schade te melden. Je kunt ook even kijken op de website van je verzekeraar. De meeste grote verzekeraars zullen vandaag of morgen op hun site aangeven welke informatie zij vragen om een beoordeling van de schade te maken.

De rol van de overheid

De overheid classificeert de situatie in Limburg als Nationale Ramp. Daarmee komt er geld beschikbaar van het Nationale Rampenfonds. Meer informatie vind je via de website van het Nationaal Rampenfonds.

Heb je zelf schade door deze ramp? Blijf de website van het Nationaal Rampenfonds in de gaten houden. In de media zal worden gecommuniceerd bij welk loket je de schade kunt melden.

Het team van HAA wenst alle getroffen bewoners en ondernemers van de getroffen regio’s heel veel sterkte!

Vraag geheel vrijblijvend een gesprek aan.