Onderzoek nieuwe pensioenwet

De onderzoeksvraag

De afgelopen tijd hebben Daantje, Mille en Isa onderzoek gedaan naar de nieuwe pensioenwet. In het kader van hun profielwerkstuk van havo 5 aan het Dendron College in Horst, doken ze dieper in de materie rondom de nieuwe pensioenwet met als onderzoeksvraag:

“Wat is de impact van de pensioenwet die in 2023 ingaat?”

De belangrijkste resultaten van het onderzoek 

Om de relevante data op te halen hebben de dames de onderzoeksvraag opgedeeld in verschillende deelvragen en zijn er verschillende interviews afgenomen. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is, dat er voor zowel de werknemer als ondernemer een aantal zaken veranderen.  

Wat verandert er o.a. voor de werknemer?  

Uit het onderzoek bleek dat er een aantal zaken veranderen voor de werknemer: 

  • Meer keuzes bij het pensioen: pensioendeelnemers mogen één keer een bedrag van maximaal 10% van het pensioen in een keer opnemen om vrij te besteden.  
  • Meer uniformiteit tussen pensioenregelingen in Nederland: de meeste regelingen bij pensioenfondsen zijn nu nog DB-regelingen. Daarbij krijg je een pensioen op pensioendatum in het vooruitzicht gesteld. Die regeling gaat in de nieuwe pensioenwet verdwijnen. En de DC-regeling, die blijft.  
  • Een premie: voor iedereen geldt hetzelfde premiepercentage ongeacht de leeftijd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe dit gaat uitpakken.  
  • Voorstel voor nieuw nabestaandenpensioen: er komt een nieuw voorstel voor het nabestaandenpensioen en ook zal de AOW leeftijd minder snel stijgen.  

De interviews

Tijdens het onderzoek zijn er verschillende interviews afgenomen onder verschillende doelgroepen. Tijdens het analyseren van de resultaten bleek dat vooral de jongeren nog erg weinig van hun pensioen af weten. Naarmate de ondervraagden ouder worden en dichterbij de pensioengerechtigde leeftijd komen, gaan ze zich meer verdiepen in het pensioen. Veel van de ondervraagden waren helemaal niet op de hoogte dat er een nieuwe pensioenwet kwam. De informatie die ze nu dus door de pensioenwet gaan krijgen is dus ook echt nodig.  

En voor de ondernemer?

Voor de ondernemer zullen er zowel financieel als communicatief dingen veranderen. De kosten zullen omhoog gaan en de ondernemer is verantwoordelijk voor de informatie die de werknemer krijgt over het pensioen.

Daantje, Mille en Isa: bedankt voor jullie inzet en voor het delen van jullie bevindingen! 

 

Vraag geheel vrijblijvend een gesprek aan.