Aansprakelijkheid als ondernemer

Wat spreken we af?
Begin je voor jezelf? Dat is heel mooi! Als het goed is, heb je je huiswerk gedaan en is er voldoende werk. Jouw passie ligt bij je klanten dus je zorgt ervoor dat je hen goed werk levert, toch?! Hoe goed de kwaliteit van je werk (product of dienst) ook is, er bestaat altijd een kans dat de klant daar anders over denkt. Maak daarom duidelijke afspraken met je klanten. Hoe je dat doet? Door leveringsvoorwaarden op te stellen en te delen met je klanten.

Wat zijn leveringsvoorwaarden?
In je leveringsvoorwaarden leg je de klant uit welke rechten en plichten er voor jou en je klant gelden. Je kunt ze gebruiken bij het leveren van producten en diensten. Je regelt er ook je aansprakelijkheid in. In welke situaties ben je  aansprakelijk en tot hoever reikt die aansprakelijkheid? Regel je dit niet (goed) dan kan een schade verstrekkende gevolgen hebben voor het voortbestaan van jouw onderneming. Regel het daarom goed!

Hoe regel je de leveringsvoorwaarden?
Je kunt bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden van je branche gebruiken. Als die voor jouw situatie niet (volledig) voldoen, kun je ook gebruik maken van betaalde dienstverlening. Maak bijvoorbeeld gebruik van Legal Fit van Nationale Nederlanden.

Heb ik dan een aansprakelijkheidsverzekering nodig?
Met de aansprakelijkheidsverzekering dek je jouw aansprakelijkheid. Maar een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alle schade. Juist ook voor die specifieke situaties wil je de aansprakelijkheid beperken. De aansprakelijkheidsverzekering dekt bijvoorbeeld niet het opnieuw doen van je uitgevoerd werk. Met andere woorden: als het werk niet goed is en opnieuw moet, dan wordt dit nooit gedekt met een aansprakelijkheidsverzekering. Ook schade aan het ‘onderhanden werk’ is in de regel niet verzekerd. In verzekeringsjargon heet dat ‘opzicht schade’. Is je opdracht het schuren van het kozijn en beschadig je daarbij het kozijn? Dat dekt een standaard aansprakelijkheidsverzekering niet. In voorkomende gevallen is het wel mogelijk om dat risico te verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan de garagehouder, die schade aan de auto van zijn klant veroorzaakt tijdens het sleutelen. De garagehouder kan dit ‘opzicht risico’ verzekeren via zijn garageverzekering.

Waar ben ik dan wel voor verzekerd?
Veroorzaakt jouw werk schade aan derden of bestaande eigendommen van je opdrachtgever? Die schade dekt jouw aansprakelijkheidsverzekering. Let er wel goed op dat je werkzaamheden kloppen met je hoedanigheid op de polis. Is je verzekerde hoedanigheid bijvoorbeeld elektromonteur en ga je een muurtje metselen? Dan valt dat buiten je verzekerde hoedanigheid. Wanneer die muur dus omvalt en schade veroorzaakt (bijvoorbeeld aan een geparkeerde auto) dan heb je geen dekking onder je aansprakelijkheidsverzekering. Je voert in dat geval andere werkzaamheden uit dan bij de verzekeraar bekend zijn (en waarop de beoordeling van het aansprakelijkheidsrisico is uitgevoerd).

Mag ik mijn klanten dan nog wel service bieden?
Jazeker mag je dat! Houd gewoon in je achterhoofd wat jouw toegevoegde waarde is. Die toegevoegde waarde moet passen binnen je verzekerde hoedanigheid op je polis. Die grens is niet zwart/wit, en daarom zal er altijd een grijs gebied zijn. De kapper, die een lamp vervangt bij zijn collega ondernemer, is nog geen elektricien. Maar als diezelfde kapper de bedrading van de verlichting bij zijn collega ondernemer aanlegt? Dan valt dat niet meer binnen de verzekerde hoedanigheid van zijn aansprakelijkheidsverzekering. De beste tip die wij je kunnen geven? ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’. Ga je toch branchevreemde werkzaamheden doen? Stem dit dan af met je adviseur. Jullie kunnen dan samen bekijken of de verzekerde hoedanigheid op je polis nog aansluit bij je activiteiten.

Vragen?
Heb je hier vragen over of wil je graag van gedachten wisselen over jouw vraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op.

Vraag geheel vrijblijvend een gesprek aan.